Mołdawia

Na tej stronie znajdziesz wszystkie zakazy jazdy dla pojazdów ciężarowych obowiązujące w wybranym przez Ciebie kraju. Należy jednak pamiętać, że mogą występować lokalne zakazy jazdy jak i zakazy jazdy dla pojazdów specjalnych (np. dla transportu ładunków ciężkich, towarów niebezpiecznych, itp.).

W tym kraju nie obowiązują żadne zakazy dotyczące ruchu pojazdów ciężarowych w weekendy oraz dni świąteczne. Należy jednak pamiętać, że mogą występować lokalne zakazy jazdy jak i zakazy jazdy dla pojazdów specjalnych (np. dla transportu ładunków ciężkich, towarów niebezpiecznych, itp.).