20.10.2019

Česká republika

Období:

13:00 - 22:00


Zákaz jízdy:

Neděle


Silnice / region:

  • Dálnice a silnice 1. třídy

Vozidla:

  • Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5 t
  • Nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem