Francie

Pro nákladní vozidla platí ve Francii zákaz jízdy na určitých silnicích každý den. Zmiňované silnice lze najít na stranách 8 a 9 dokumentu v odkaze.

Zde vidíte všechny evropské zákazy jízdy platné o víkendech, prázdninách a svátcích ve Vámi vybrané zemi. Vyňaty jsou dočasné a regionální zákazy jízdy a ostatní předpisy pro speciální přepravy.