Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem o naši firmu.

Ochrana osobních údajů („osobní údaje“ dále jen „údaje“) je pro nás nejen zákonnou povinností, nýbrž důležitým nástrojem pro zvýšení transparentnosti v našem každodenním nakládání s Vašimi daty, a proto je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně informujeme, jaké údaje shromažďujeme při návštěvě a využívání nabídky naší internetové prezentace, jak je zpracováváme nebo používáme, a dále jaká doprovodná technická a organizační opatření na ochranu údajů jsme přijali.

Správce osobních údajů

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost TIMOCOM GmbH, viz naše impressum.

Pověřená osoba k ochraně osobních údajů

Za kontrolu a dodržování ochrany údajů je odpovědný námi pověřený externí pracovník. Ten Vám rád poskytne další informace na téma ochrany údajů a kontaktovat jej můžete zde:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
E-Mail: datenschutz@timocom.com

Shromažďování a používání údajů

Rozsah a způsob shromažďování a používání Vašich údajů se liší podle toho, zda naši nabídku navštěvujete pouze za účelem získání informací nebo zda využíváte námi nabízené služby.

Pokud u některých funkcí naší nabídky využíváme dodavatele nebo pokud bychom chtěli Vaše údaje využívat k reklamním účelům, níže Vás podrobně informujeme o příslušných postupech. Přitom uvádíme také stanovená kritéria doby uložení.

V ostatních případech předáme Vaše údaje třetím osobám pouze v momentu, kdy nám to nařizuje zákon.

Informativní použití

Při informativním použití našich webových stránek získáváme pouze takové osobní údaje, které nám automaticky zasílá Váš internetový prohlížeč, jako třeba:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl mezi časovým pásmem a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Přenesené množství dat a stav přístupu (přenesen soubor, soubor nenalezen atd.)
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Typ prohlížeče
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížeče.

Výše uvedené údaje jsou technicky nezbytné k tomu, aby se naše webové stránky zobrazovaly a byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost.

Kontaktní formuláře

Na různých podstránkách nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů. Údaje získané z kontaktních formulářů (příjmení, jméno, firma, telefon, e-mailová adresa, příp. ulice, PSČ, obec) a Vaši zprávu použijeme pouze za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Po ukončení jeho zpracování údaje vymažeme. Pouze v rámci zákonem předepsané archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou obchodní dopisy) jsou údaje nadto uchovávány po dobu max. 10 let.

Vaše údaje však ukládáme, pokud s námi na základě navázání kontaktu uzavřete smlouvu. V tomto případě je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Vaše údaje smažeme, pokud uložení Vašich údajů již není po splnění smlouvy zapotřebí, ledaže bychom byli ze zákona povinni uchovávat Vaše údaje po delší dobu.

Vaše údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že nám to nařizuje zákon.

Navázání kontaktu e-mailem zaslaným zaměstnancům

Můžete nás kontaktovat také zasláním e-mailu. E-mail lze například zaslat na info.cz@timocom.com, inkasso.cz@timocom.com, jobs@timocom.com nebo na personalizovanou e-mailovou adresu našich zaměstnanců. Údaje, které získáme zasláním Vašeho e-mailu na naši adresu (např.: Vaše jméno, Váš e-mail a Vaše zpráva samotná), používáme pouze za účelem odpovědi na Váš dotaz. Po ukončení zpracování údaje vymažeme. Pouze v rámci zákonem předepsané archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou obchodní dopisy) jsou údaje nadto uchovávány po dobu max. 10 let.

Vaše údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že nám to nařizuje zákon.

Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, takže Vám u informací, které musí být utajovány, doporučujeme, abyste je zaslali klasickou poštou.

Používání cookies

Na našich stránkách využíváme techniku cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které v rámci návštěvy našich webových stránek zasílá náš webserver Vašemu prohlížeči a Váš prohlížeč je uloží ve Vašem počítači pro pozdější použití.

Tyto webové stránky používají cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použití)
 • Persistent Cookies (časově omezené použití)
 • Third-Party Cookies (od třetích poskytovatelů)
 • Flash-Cookies (trvalé použití)

Transient Cookies se automaticky vymažou při zavření prohlížeče. Patří sem zejména Session-Cookies. Tyto ukládají takzvané Session-ID, s jehož pomocí lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit k jedné společné relaci. Díky tomu Váš počítač rozpozná, když se vrátíte na webovou stránku. Session-Cookies se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Persistent Cookies se vymažou automaticky po předem zadané době, která může být u jednotlivých cookies různá. Cookies můžete v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat v souladu s Vašimi požadavky a například odmítnout přijetí Third-Party-Cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že případně nebudete moci použít všechny funkce této webové stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená Váš prohlížeč, nýbrž Váš zásuvný modul Flash. Tyto cookies ukládají nezbytné údaje nezávisle na Vámi používaném prohlížeči a nemají automatické datum uplynutí platnosti. Pokud si nepřejete zpracování Flash-Cookies, musíte instalovat příslušný software, např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome.

V této souvislosti v cookies neshromažďujeme ani neukládáme žádné osobní údaje. Také nepoužíváme žádné techniky, které propojují informace získané pomocí cookies s údaji o uživateli.

Více informací o cookies obdržíte na portálu Technické univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webová analýza

Je pro nás důležité, aby naše webové stránky byly optimálně koncipovány a byly tak atraktivní pro naše návštěvníky. Proto potřebujeme vědět, které části našich webových stránek se našim návštěvníkům líbí nejvíce. Za tímto účelem používáme tyto uznávané technologie.

Sledování konverzí u služby Google AdWords

Jako zákazník, který využívá službu Google AdWords, používáme také službu sledování konverzí, což je doplňková analytická služba společnosti Google Inc. Pokud se do našeho internetového obchodu dostanete přes reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedle výsledků vyhledávání na Google), uloží se ve Vašem počítači další cookie, tzv. „conversion-cookie“. Tento cookie neslouží k Vaší osobní identifikaci, nýbrž nám umožňuje porovnat odkaz z reklam na Google na naše webové stránky a z toho vyplývající rozhodnutí pro nákup námi nabízených produktů.

Pro tento druh cookie Google v současnosti nenabízí žádný opt-out-cookie. Uložení conversion-cookie můžete také deaktivovat nastavením Vašeho prohlížeče nebo používáním dalších zásuvných modulů v prohlížeči.

Více informací o sledování konverzí u Google AdWords naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en

Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti Google Inc. naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics

Na našich stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google. Google Analytics používá „cookies“, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat Vaše používání webových stránek. Informace získané souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Na našich webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy. Díky tomu Google v rámci členských zemí Evropské unie a v dalších smluvních zemích Úmluvy o evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu nejprve zkrátí. Google používá tyto informace z našeho pověření pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou v rámci Google Analytics předá Váš prohlížeč, nebude spojena s dalšími údaji od Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Používání alternativních zásuvných modulů nebo deaktivování veškerých cookies v nastavení Vašeho prohlížeče také zamezí analýze Vašeho používání webových stránek.

Alternativně můžete používání Vašich údajů společností Google odmítnout s pomocí tohoto odkazu. Nastaví se opt-out-cookie, který zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Deaktivovat Google Analytics

Pozor: Pokud Vaše cookies vymažete, dojde v důsledku toho také k vymazání opt-out cookie, který pak musíte případně znovu aktivovat.

Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti Google Inc. naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vložené služby

Při koncipování našich webových stránek a za účelem poskytování dodatečných informací vkládáme na stránky níže uvedené externí služby.

Všechny tyto služby lze deaktivovat použitím speciálních zásuvných modulů, tím dojde k přerušení nezbytného spojení s odpovídajícími servery. Nezapomeňte však, že použití takovýchto nástrojů může snížit běžný komfort při používání, neboť mnohé pak nefunguje tak, jak obvykle očekáváte.

Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách jsou umístěny odkazy na nejrůznější sociální média s příslušnými logy. Nejedná se o zásuvné moduly sociálních médií, nýbrž pouze o propojení s našimi nabídkami v rámci těchto médií. Kliknete-li na některý z těchto odkazů, provozovatelům různých platforem je předána Vaše IP adresa. Pokud některou z těchto služeb použijete a zároveň jste přihlášeni k Vašemu příslušnému účtu, mohou provozovatelé sociálních médií za určitých okolností shromažďovat také informace o Vašem používání internetu. Předávání Vaší IP adresy provozovatelům otevřených webových stránek je technicky nezbytné a platí pro všechny webové stránky.

Aktuálně odkazujeme na naše účty na těchto médiích: Facebook a Twitter.

Zásuvné moduly sociálních médií

V současnosti používáme tyto zásuvné moduly sociálních médií:

Zásuvné moduly Facebooku

Na našich webových stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Zásuvné moduly Facebooku rozpoznáte podle loga Facebooku a tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na naší webové stránce. Přehled zásuvných modulů Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se pomocí zásuvného modulu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Dát stránce To se mi líbí“ nebo také na tlačítko „Sdílet“ a současně jste přihlášeni k Vašemu facebookovému účtu, můžete obsahy našich (facebookových) stránek sdílet na Vašem facebookovém profilu a/nebo je sdílet s ostatními uživateli Facebooku. Facebook tak může propojit návštěvu našich webových stránek s Vaším uživatelským účtem na Facebooku. Facebook také může Vašemu prohlížeči zasílat další cookies. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Facebooku. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl návštěvu našich webových stránek přiřadit k Vašemu facebookovému účtu, nejdříve se od Facebooku odhlaste.

Poskytovatelem je Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti Facebook Inc. naleznete na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem na Twitteru a jsou o nich informováni ostatní uživatelé. Přitom se také přenáší údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Twitteru. Vaše nastavení ochrany údajů u Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Další údaje o tomto tématu naleznete na prohlášení o ochraně osobních údajů od Twitteru na http://twitter.com/privacy.

Online prezentace na sociálních médiích

Na sociálních sítích a platformách (např. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing) máme online prezentace. Za zpracování údajů ohledně Facebooku a pravděpodobně také všech ostatních sociálních sítí a platforem odpovídají příslušní provozovatelé sítí a platforem společně s TIMOCOM.

Nabízíme Vám možnost komentovat naše příspěvky, udělovat hodnocení nebo nás prostřednictvím sociálních médií kontaktovat.

Pro Vaše příspěvky v zásadě neexistuje žádná předepsaná lhůta pro uložení. Vaše příspěvky můžete také sami z naší fanpage na Facebooku nebo jiných platforem kdykoliv vymazat.

Naši fanpage na Facebooku a všech dalších sociálních sítích a platformách provozujeme ve vlastním zájmu a v zájmu všech uživatelů, kteří se tak mohou zapojit do našich platforem, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jsou-li uživatelé příslušnými poskytovateli požádáni o souhlas se zpracováním údajů, je právním základem tohoto zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že údaje uživatelů mohou být přitom zpracovávány mimo prostor Evropské unie. Pro uživatele z toho mohou vyplývat rizika, neboť by tak například mohlo být ztíženo prosazování práv uživatelů.

Facebook a další platformy Vaše údaje uloží jako uživatelské profily a použijí je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytování uživatelsky zaměřené reklamy nebo pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo s vytvářením takových uživatelských profilů nesouhlasit, přičemž se pro výkon tohoto práva musíte obrátit na Facebook, viz Směrnice o osobních údajích společnosti Facebook.

Vůči nám a společnosti Facebook Ireland Ltd. (Facebook) a všem dalším platformám máte ohledně Vašich osobních údajů tato práva:

 • právo na informaci,
 • právo na opravu a výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo na stížnost u dozorového orgánu pro ochranu údajů.

Detailní popis příslušného zpracování a možností k podání námitky (opt-out) odkazujeme na údaje poskytovatelů, které naleznete v odkazech uvedených níže.
Ve většině případů však bude rozumné kontaktovat přímo společnost Facebook Ireland Ltd., resp. jiné platformy, neboť nemáme přístup ke všem údajům, ani nemáme vliv na každé zpracování údajů v rámci společnosti Facebook a dalších. Při výkonu Vašich práv vůči Facebooku a dalším společnostem Vám ale rádi pomůžeme.

Zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo EU a EHP

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ve státech mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, s výjimkou sociálních médií: Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram.

Právní základy zpracování údajů

Zde naleznete přehled právních základů pro zpracování Vašich údajů z oblasti ochrany osobních údajů.

Informativní použití

Vaše údaje, které nám Váš prohlížeč poskytne automaticky, jsou zpracovávány v rámci našeho zájmu, abychom Vám naše webové stránky mohli vůbec zobrazit.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Kontaktní formulář a registrace

Zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro realizaci předsmluvních opatření, která jsou realizována na vyžádání subjektu údajů.

 • Článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Webová analýza, online reklama na základě používání a začlenění externích služeb

Pro účely reklamy, výzkumu trhu nebo za účelem úpravy webových stránek v souladu s potřebami analyzujeme uživatelské chování našich návštěvníků ve vlastním zájmu.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tento právní základ platí pro Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn, WebProspector (online reklama na základě používání).

Online prezentace na sociálních médiích

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním informování zákazníků a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jednotliví provozovatelé požadují od uživatelů souhlas se zpracováním údajů (tzn. aby vyjádřili svůj souhlas například zaškrtnutím políčka nebo potvrzením ikony), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR.

Vaše práva: Informace, oprava, výmaz, omezení

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky práva na ochranu osobních údajů. Budete-li mít dotazy týkající se Vašich práv, můžete se kdykoliv obrátit na nás nebo také e-mailem na námi pověřeného externího pracovníka pro ochranu osobních údajů (kontakt viz výše).

Máte také právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu, kterým je pro nás Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Zemský pověřenec pro ochranu údajů a informační svobodu): https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním určitých údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas potřebujeme v zásadě jen ve zvláštních případech, např. při zasílání novinek.

Bezpečnost údajů

Také jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi shromážděných osobních údajů, zejména před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti napadení neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou trvale zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Přenos Vašich osobních údajů s pomocí kontaktních formulářů je přitom kódován technikou SSL (https), abychom zamezili přístupu neoprávněných třetích osob.