Vyloučení odpovědnosti

(1) Omezení odpovědnosti

Obsah webových stránek
Obsah těchto webových stránek je zpracováván s maximální pečlivostí. Společnost TIMOCOM GmbH (dále pouze TIMOCOM) však přesto neručí za to, že zobrazované informace jsou úplné, správné a v každém případě aktuální. Použití vyhledaných informací je na vlastní zodpovědnost. Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor autora a nemusí se vždy shodovat s názorem TIMOCOMu.

Dostupnost webové stránky
TIMOCOM se bude snažit, aby zajistil dostupnost služby pokud možno bez přerušení. Při vší pečlivosti však nelze výpadky zcela vyloučit. TIMOCOM si vyhrazuje právo nabídku kdykoli změnit nebo přerušit.

Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje spojení na webové stránky třetích osob ("externí odkazy").

Odpovědnost za tyto webové stránky nesou příslušní provozovatelé. TIMOCOM při prvním napojení na externí odkazy prověřil obsah těchto externích stránek, aby si ověřil, zda nedocházelo k nějakému porušení práv. V daném okamžiku nebylo žádné porušení práv patrné. TIMOCOM nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu a obsah propojených stránek. Uvedení externích odkazů neznamená, že si TIMOCOM přivlastňuje obsah, který se skrývá za odkazem nebo linkem. Stálá kontrola těchto externích odkazů je pro poskytovatele služby bez konkrétních upozornění na případné porušení práva nemyslitelná. Dozvíme-li se však o nějakém porušení práva, budou talkové externí odkazy neprodleně vymazány.

Reklamní inzeráty
Za obsah reklamních inzerátů je odpovědný příslušný autor, stejně jako za obsah propagované webové stránky. Zobrazení webového inzerátu neznamená jeho akceptování společností TIMOCOM.

Žádný smluvní vztah
Použitím webové stránky TIMOCOMu nevzniká s výjimkou nutného přijetí těchto podmínek pro využívání webové stránky žádný smluvní vztah mezi uživatelem a TIMOCOMem. Po této stránce jsou smluvní nebo takzvaně smluvní nároky vůči TIMOCOMu vyloučeny.(2) Autorské právo

Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli využití, které německé autorské právo nepřipouští, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. To platí především pro rozmnožování, zpracování, překlad, uložení do paměti, přepracování resp. reprodukci obsahu v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a příspěvky třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování a postupování jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro průmyslové nebo komerční účely není dovoleno a je trestné.

Odkazy na webové stránky TIMOCOMu jsou vždy vítány a není k nim zapotřebí souhlas ze strany poskytovatele webové stránky. Zobrazení této webové stránky na cizích webových stránkách je přípustné pouze se svolením TIMOCOMu.


Picture credits
© LVI - Fotolia.com(3) Použitelné právo

Platí výlučně rozhodné právo Spolkové republiky Německo.(4) Zvláštní podmínky použití

Pokud se budou zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky lišit od výše uvedených bodů (1) až (3), bude na to na příslušném místě výslovně upozorněno. Pak platí v příslušném individuálním případě zvláštní podmínky použití.