Izjava o ograničenju odgovornosti

(1) Ograničenje odgovornosti

Sadržaji ovog web-mjesta
Sadržaji ovog web-mjesta sastavljeni su uz najveću moguću brižljivost. Tvrtka TIMOCOM GmbH (u nastavku TIMOCOM) ne jamči ni na koji način da su informacije postavljene na ovom web-mjestu potpune, točne i u svakom slučaju aktualne. Korištenje sadržaja koji se mogu preuzimati je na vlastiti rizik korisnika. Prilozi objavljeni uz naznaku imena i prezimena autora izražavaju stavove tih autora, no ne uvijek i stavove TIMOCOM.

Dostupnost web-mjesta
TIMOCOM će uložiti napore kako bi ponudio uslugu koja će u najvećoj mogućoj mjeri biti dostupna bez prekida. No, unatoč krajnjoj brižljivosti, ne mogu se isključiti moguća razdoblja nedostupnosti usluge. TIMOCOM zadržava pravo na izmjenu ili obustavu ponude u svako doba.

Vanjske veze
Ovo web-mjesto sadržava veze s web-mjestima trećih strana („vanjske veze“).

Odgovornost za ta web-mjesta leži na njihovim operatorima. Pri prvom priključenju vanjskih veza TIMOCOM je provjerio tuđe sadržaje kako bi se uvjerio postoje li u njima određene povrede pravnih propisa. U to vrijeme nije bilo vidljivih povreda pravnih propisa. TIMOCOM nema nikakva utjecaja na trenutni ili budući dizajn i sadržaje povezanih stranica. Postavljanje vanjskih veza ne znači da TIMOCOM prisvaja sadržaje na koje upućuje ili koji se nalaze na povezanim mjestima. Stalni nadzor tih vanjskih veza, bez neke konkretne naznake o povredama pravnih propisa, ne spada u djelokrug TIMOCOM. No, ukoliko bi se dobila spoznaja o povredama pravnih propisa na nekoj od vanjskih veza, to bi dovelo do njenog neodložnog brisanja.

Oglasne poruke
Za sadržaj oglasnih poruka odgovorni su njihovi autori, isto kao i za sadržaj oglašavanih web-mjesta. Prikazivanje oglasnih poruka ne predstavlja i njihovo prihvaćanje od strane TIMOCOM.

Nema ugovornog odnosa
Korištenjem web-mjesta TIMOCOM, s izuzetkom obvezujućeg prihvaćanja ovih uvjeta korištenja, ni na koji način ne stvara se ugovorni odnos između korisnika i TIMOCOM. Nadalje, isključuju se ugovorna ili kvaziugovorna potraživanja protiv TIMOCOM.(2) Autorska prava

Sadržaji i djela objavljena na ovom web-mjestu zaštićeni su u pogledu autorskih prava. Za svaku komercijalnu uporabu koja nije dopuštena njemačkim zakonima o zaštiti autorskih prava, potrebna je prethodna pisana suglasnost odgovarajućih autora ili vlasnika autorskih prava. Ovo osobito vrijedi za umnožavanje, obradu, prijevod, zapis, preradu i prosljeđivanje sadržaja u bazama podataka ili drugim elektroničkim medijima i sustavima. Sadržaji i prilozi trećih strana označeni su pritom kao takvi. Neovlašteno umnožavanje ili prosljeđivanje pojedinih sadržaja ili kompletnih stranica u trgovačke ili komercijalne svrhe nedopušteno je i kažnjivo.

Veze ka web-mjestu TIMOCOM uvijek su dobrodošle i za njih nije potrebna suglasnost ponuditelja ovog web-mjesta. Prikaz ovog web-mjesta na tuđim web-mjestima dozvoljen je samo uz dopuštenje TIMOCOM.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Primjenjivo pravo

Vrijedi isključivo mjerodavno pravo Savezne Republike Njemačke.(4) Posebni uvjeti korištenja

Ukoliko posebne odredbe o pojedinačnom korištenju ovog web-mjesta odstupaju od navedenih točki (1) do (3), na to će izričito biti ukazano na odgovarajućem mjestu. U tom će slučaju za pojedinačne slučajeve vrijediti posebni uvjeti korištenja.