Privacyverklaring

We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf.

Gegevensbescherming is voor ons niet alleen een wettelijke verplichting, maar het is ook een belangrijk instrument om de transparantie bij onze dagelijkse omgang met uw persoonsgegevens te verhogen. Het beveiligen van uw persoonsgegevens (hierna 'gegevens' genoemd) is voor ons heel belangrijk. Hierna willen we u daarom goed informeren over welke gegevens bij het bezoek aan onze website en het gebruik van het aanbod dat op deze website te vinden is, worden verzameld, hoe deze gegevens hierna door ons worden verwerkt of gebruikt en ook welke bijbehorende veiligheidsmaatregelen we in technisch en organisatorisch opzicht hebben getroffen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG is TIMOCOM GmbH, zie daarvoor onze bedrijfsinformatie.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het bewaken en naleven van de gegevensbescherming. Voor meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met deze functionaris. Dit zijn zijn contactgegevens:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf, Germany
E-mail: datenschutz@timocom.com

Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens

De omvang en aard van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens hangt ervan af of u ons aanbod alleen gebruikt om informatie te vinden of om gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten.

Indien we voor afzonderlijke functies gebruikmaken van de diensten van derden of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder uitvoerig over de betreffende processen informeren. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria van de bewaartermijn.

Uw gegevens worden anders alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Informatief gebruik

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor het informatieve gebruik van onze website die uw browser automatisch naar ons stuurt, zoals:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • De overgedragen gegevens en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, enzovoort)
 • Website waar de bezoeker vandaan komt
 • Browsertype/versie/taal
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

De bovengenoemde gegevens zijn uit technisch oogpunt noodzakelijk om onze website voor u zichtbaar te maken en voor stabiliteit en veiligheid te zorgen.

Contactformulieren

U kunt op verschillende subpagina's contact met ons opnemen door contactformulieren in te vullen. De gegevens die op het contactformulier worden ingevuld (naam, voornaam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel straat, postcode, eventueel woonplaats) en uw bericht worden door ons alleen gebruikt om op uw bericht te reageren. Als uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan, worden deze gegevens gewist. De gegevens worden alleen in het kader van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor e-mailcorrospondentie (e-mails zijn zakelijke en commerciële brieven) nog voor maximaal 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden wel opgeslagen, voor zover u met ons een overeenkomst sluit naar aanleiding van de contactopname. In dit geval is de gegevensverwerking voor het uitvoeren of aangaan van de overeenkomst noodzakelijk. Uw gegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij we door wettelijke bewaarplichten gedwongen zijn de gegevens langer te bewaren.

Uw gegevens worden alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Per e-mail met medewerkers contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar info.nl@timocom.com, inkasso@timocom.com, jobs@timocom.com of naar gepersonaliseerde e-mailadressen van onze medewerkers. De gegevens in de e-mail die we van u ontvangen (bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en het bericht zelf) worden door ons alleen gebruikt om op uw bericht te reageren. Als uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan, worden deze gegevens gewist. De gegevens worden alleen in het kader van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor e-mailcorrospondentie (e-mails zijn zakelijke en commerciële brieven) nog voor maximaal 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden alleen aan andere derden doorgegeven als we hier wettelijk toe zijn verplicht.

Bij de communicatie per e-mail kan volledige gegevensbeveiliging niet door ons worden gewaarborgd en daarom raden we aan bij uiterst gevoelige informatie een brief te sturen.

Gebruik van cookies

We gebruiken voor onze websites cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een pagina van onze website door onze server naar uw browser worden verstuurd en op uw computer worden opgeslagen om later te kunnen worden gebruikt.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

 • Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
 • Permanente cookies (gebruik voor bepaalde tijd)
 • Cookies van derden (van andere aanbieders)
 • Flashcookies (langdurig gebruik)

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Dat zijn voornamelijk sessiecookies. Hiermee wordt een zogenaamde 'sessie-ID' opgeslagen waar verschillende aanvragen van uw browser aan één sessie mee kunnen worden gekoppeld. Daardoor kan uw computer worden herkend als u de website weer bezoekt. De sessiecookies worden gewist als u zich uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden na een bepaalde tijd, die afhankelijk van het cookie kan verschillen, gewist. U kunt de cookies op elk gewenst moment wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen geheel naar wens instellen en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies blokkeren. We wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

De gebruikte flashcookies worden niet door uw browser, maar door uw flashplug-in verzameld. Hiermee worden de nodige gegevens opgeslagen, onafhankelijk van de browser die u gebruikt. Deze cookies hebben geen automatische afloopdatum. Als u niet wilt dat er flashcookies worden verwerkt, moet u hiervoor een add-on installeren, bijvoorbeeld 'Better Privacy' voor Mozilla Firefox of Adobe-Flash-killer-cookie voor Google Chrome.

We verzamelen in dit verband geen persoonsgegevens in cookies en slaan ze ook niet in cookies op. We gebruiken ook geen technologie waarmee de informatie die door cookies wordt verzameld, met gegevens van gebruikers wordt samengevoegd.

Meer informatie over het onderwerp 'cookies' is te vinden in het portaal van de Technische Universiteit Berlijn: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webanalyse

We vinden het belangrijk dat onze website zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven en daarmee zo aantrekkelijk mogelijk is voor onze bezoekers. We moeten daarom ook weten wat de bezoekers vinden van delen van de website. Daarvoor gebruiken we de volgende erkende technologieën.

Conversietracking van Google AdWords

We gebruiken als klant van Google AdWords ook conversietracking van Google, een aanvullende analysedienst van Google Inc. Als u via een advertentie van Google (AdWords – reclame via / naast de zoekresultaten van Google) in onze webshop terecht bent gekomen, wordt er door Google nog een cookie op uw computer geplaatst, de zogenaamde conversiecookie. Dit cookie dient niet om mensen persoonlijk te identificeren, maar hiermee kunnen we bepalen hoe vaak mensen die op advertenties van Google klikken en op onze website terechtkomen, uiteindelijk onze aangeboden producten kopen.

Google biedt op dit moment geen opt-outcookie voor dit cookie aan. U kunt het opslaan van het conversiecookie ook tegengaan door dit in uw browser zo in te stellen of het gebruik van extra browserplug-ins blokkeren.

Meer informatie over conversietracking van Google AdWords vindt u op: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=nl

Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Inc. vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Analytics

We maken voor onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Daar kunnen we het gebruik van de pagina's op onze website mee analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de pagina's op onze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Daardoor zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven. Google gebruikt deze informatie op ons verzoek om te analyseren hoe u de pagina's op onze website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten tegenover ons aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies tegengaan door dit in uw browsersoftware in te stellen. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd (inclusief uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google bovendien tegengaan door de volgende link in de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Door alternatieve plug-ins te gebruiken of alle cookies in de instellingen van uw browser te blokkeren, voorkomt u ook dat uw gebruiksgedrag wordt geanalyseerd.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst waarmee voortaan wordt voorkomen dat bij het bezoek aan onze website uw gegevens worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Let op: als u uw cookies wist, wordt ook het opt-outcookie gewist. Dit moet dan mogelijk opnieuw door u worden geactiveerd.

Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Inc. vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Geïntegreerde diensten

We integreren de volgende externe diensten om onze website vorm te geven en extra functies aan te bieden.

Alle hierna beschreven diensten kunnen worden geblokkeerd door speciale plug-ins voor uw browser te gebruiken. Of anders gezegd, om het nog wat concreter te maken, de verbinding die nodig is voor de betreffende servers, wordt verbroken. Houd er wel rekening mee dat door het gebruik van zulke tools het gebruiksgemak minder kan worden. Want veel dingen werken daarna niet meer zo als u doorgaans zou verwachten.

Links naar sociale media

Onze website bevat links naar verschillende socialmediakanalen met de bijbehorende logo's. Het gaat hierbij niet om socialmediaplug-ins, maar gewoon om een snelkoppeling van ons aanbod naar deze media. Door op een van deze links te klikken, wordt uw IP-adres in principe aan de exploitanten van de verschillende platformen doorgegeven. Als u van een van deze diensten gebruikmaakt en ook met uw specifieke account bent ingelogd, kunnen er mogelijk ook gegevens over uw surfgedrag door de exploitanten van de social media worden verzameld. Het is uit technisch oogpunt noodzakelijk uw IP-adres aan de exploitanten van de geopende website door te geven en dit geldt voor alle websites.

Er zijn momenteel links naar onze accounts op Facebook en Twitter op onze website geplaatst.

Plug-ins voor social media

We gebruiken momenteel de volgende socialmediaplug-ins:

Plug-ins voor Facebook

De plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn ook op pagina's van onze website geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de 'Like-knop' ('Vind ik leuk') op onze website. Een overzicht van de plug-ins voor Facebook vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in meteen verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze websites heeft bezocht. Als u bij Facebook op de 'Like-knop', de knop 'Pagina leuk vinden' of de knop 'Delen' klikt en daarbij met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u een link naar de inhoud van onze website of pagina's op Facebook plaatsen en/of de inhoud met andere gebruikers van Facebook delen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website ook aan uw Facebook-account koppelen. Er kunnen verder andere cookies door Facebook naar uw browser worden gestuurd. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door Facebook worden gebruikt. Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, moet u zich eerst bij Facebook uitloggen.

Aanbieder is Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook Inc. vindt u op: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

De functies van de dienst Twitter zijn ook op onze website geïntegreerd. Door het gebruiken van Twitter en de functie 'retweet' worden de door u bezochte pagina's aan uw Twitter-account gekoppeld. Deze zijn zichtbaar voor andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. We wijzen erop dat we als aanbieder van onze website niet weten welke gegevens worden doorgegeven en door Twitter worden gebruikt. U kunt uw privacyinstellingen bij Twitter bij de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings wijzigen.

Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy

Onze pagina's op social media

We hebben een eigen pagina op de sociale netwerken en platformen (bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). De betreffende exploitanten van de netwerken en platforms zijn samen met TIMOCOM verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Facebook en vermoedelijk ook bij alle andere sociale netwerken en platformen.

We bieden u de mogelijkheid te reageren op onze berichten, ons te beoordelen of via social media contact met ons op te nemen.

Er is in principe geen vastgelegde bewaartermijn voor uw berichten of reacties. U kunt uw berichten of reacties ook zelf wissen van onze pagina op Facebook en op de andere platformen.

We beheren onze Facebook-pagina en alle andere sociale netwerken en platformen in ons eigen belang en het belang van alle gebruikers om aan onze platformen deel te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 6, lid 1 sub f) AVG. Als de gebruikers van de betreffende aanbieders wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub a) AVG.

Wij wijzen erop dat daarbij gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico's ontstaan, omdat de gebruikers zo bijvoorbeeld minder rechten hebben.

Facebook en andere platformen slaan uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruiken deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de vormgeving van de website. Zo'n analyse (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) wordt vooral uitgevoerd voor gepersonaliseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. De gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruiksprofielen, waarvoor ze contact op moeten nemen met Facebook. Zie de privacyverklaring van Facebook.

U heeft tegenover ons, Facebook Ireland Ltd. (Facebook) en alle andere platformen de volgende rechten met het oog op de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie of wissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming

We verwijzen u voor een gedetailleerde lijst van alle verwerkingen en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) naar de onderstaande links van de aanbieders met informatie over privacy.
In de meeste gevallen is het ook aan te raden direct contact op te nemen met Facebook Ireland Ltd. of de andere platformen, omdat we geen toegang hebben tot alle gegevens en ook niet invloed kunnen uitoefenen op alle gegevens die door Facebook en andere platformen worden verwerkt. We helpen u wel graag bij het uitoefenen van uw rechten tegenover Facebook en andere platformen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens in landen buiten de EU en de EER

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van de socialmediatoepassingen: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Rechtsgronden van de gegevensverwerking

Hier vindt u een overzicht van de rechtsgronden in het kader van de privacywetgeving voor het verwerken van uw gegevens.

Informatief gebruik

Uw gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, worden in ons belang verwerkt om de pagina's van onze website voor u te kunnen weergeven.

 • Artikel 6 lid 1 sub f) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactformulier en registratie

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen.

 • Artikel 6 lid 1 sub b) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Webanalyse, op gebruik gebaseerde onlinereclame en aanbieden van externe diensten

We analyseren het gebruiksgedrag van onze bezoekers in ons eigen belang voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of de vormgeving van de website.

 • Artikel 6 lid 1 sub f) algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze rechtsgrond geldt voor Google Analytics, etracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook remarketing/retargeting, LinkedIn-analyse, WebProspektor (op gebruik gebaseerde onlinereclame).

Onze pagina's op social media

De persoonsgegevens van de gebruikers worden op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers verwerkt overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Als de gebruikers van de betreffende aanbieder worden gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld door een hokje aan te vinken of op een knop te klikken) is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, sub a) AVG.

Uw rechten: inzage, rectificatie, wissing, beperking

U heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of op bezwaar tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover er voorwaarden voor de gegevensbescherming van toepassing zijn. Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u op elk gewenst met ons contact opnemen of per e-mail contact opnemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming (de contactgegevens zijn bovenaan te vinden).

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit. Dat is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Als u toestemming geeft voor een bepaalde gegevensverwerking, kunt u deze op elk gewenst moment weer intrekken. We vragen in principe alleen in bijzondere gevallen om uw toestemming, bijvoorbeeld bij het versturen van de nieuwsbrief.

Gegevensbeveiliging

We treffen verder technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om beschikbare of verzamelde persoonsgegevens te beveiligen, bijvoorbeeld tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Bij het versturen van uw persoonsgegevens via contactformulieren wordt daarbij gebruikgemaakt van SSL-technologie (https) om de gegevens te versleutelen en zo te beveiligen tegen toegang door onbevoegde derden.