Disclaimer

(1) Aansprakelijkheidbeperking

Inhoud van deze website
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De TIMOCOM GmbH (verder genaamd TIMOCOM) is op geen enkele wijze aansprakelijk dat de informatie die op deze website beschikbaar is volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Het gebruik van de informatie die hier beschikbaar is, is geheel op eigen risico voor de gebruiker. Inhoud waaraan een auteursnaam is verbonden geeft de mening van de desbetreffende auteur weer en niet altijd de mening van TIMOCOM.

Toegankelijkheid van de website
TIMOCOM zal zich er ten alle tijden voor inspannen om de dienst zo ononderbroken mogelijk aan te bieden. Ondanks alle voorzorg kunnen onderbrekingen niet uitgesloten worden. TIMOCOM behoud zich het recht voor om te allen tijde het aanbod te wijzigen of te onderbreken.

Externe links
Op deze website bevinden zich verbindingen naar websites van derden ("externe Links").

Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke uitgever. TIMOCOM heeft bij het opzetten van de verbindingen de inhoud van deze links getest op hun juridische status. Op dat moment werden er bij deze links geen juridische inbreuken waargenomen. TIMOCOM heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vorm en inhoud van deze websites. Het plaatsen van deze externe links houdt niet in dat TIMOCOM de achter de verwijzing of link liggende informatie overneemt. Een voortlopende controle op deze externe links van de aanbieder is zonder daadwerkelijke aanduidingen op juridische inbreuken niet te vorderen. Bij het ontdekken van juridische inbreuken worden dergelijke links echter onmiddellijk opgeheven.

Advertenties
Voor de inhoud van advertenties zijn de desbetreffende auteurs verantwoordelijk, net als voor de inhoud van de geadverteerde website. Het tonen van een advertentie houdt niet in dat TIMOCOM de inhoud accepteert.Geen overeenkomst
Met het gebruik van de website van TIMOCOM komt, met uitzondering van de dwingende acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden, geen enkele overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en TIMOCOM. Daardoor kan ook geen aanspraak op overeenkomsten of quasi-overeenkomsten ten opzichte van TIMOCOM worden gedaan.

(2) Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en stukken zijn auteursrechtelijk beschermd. Ieder volgens de Duitse auteursrechtelijke regels niet toegestaan gebruik vereist de schriftelijke goedkeuring van de respectievelijke auteur of eigenaar. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, of ander gebruik bijvoorbeeld door de weergave van inhoud in databanken of andere elektronische media en/of systemen. De inhoud en gegevens van derden zijn als zodanig daarbij inbegrepen. De vermenigvuldiging of weergave van delen of volledige webpagina’s voor commerciële doeleinden of reclame is niet toegestaan en strafbaar.

Links naar de website van TIMOCOM zijn altijd welkom en benodigen geen toestemming door de aanbieder van website. De weergave van deze website op andere websites is alleen met toestemming van TIMOCOM toegestaan.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Toegepast recht

Uitsluitend relevant recht uit de Bondsrepubliek Duitsland is toepasselijk.(4) Speciale gebruikersvoorwaarden

Daar waar bij het eenmalige gebruik van deze website speciale voorwaarden van de vooraf genoemde punten (1) tot en met (3) afwijken, wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk vermeldt. In deze gevallen gelden dan altijd de speciale gebruikersvoorwaarden.