Austria

Na wszystkich drogach, w godzinach od 22:00 do 05:00 obowiązuje całoroczny zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony.

Tu znajdziesz wszystkie ogólnoeuropejskie zakazy jazdy obowiązujące w weekendy, ferie i dni świąteczne w wybranym przez Ciebie kraju. Nie zostały wzięte pod uwagę tymczasowe i regionalne zakazy jazdy oraz przepisy dla transportów specjalnych.