Francja

We Francji, na wyznaczonych odcinkach, obowiązuje zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych. Odcinki, których zakazy dotyczą, możesz znaleźć w dołączonym dokumencie na stronach 8 i 9.

Tu znajdziesz wszystkie ogólnoeuropejskie zakazy jazdy obowiązujące w weekendy, ferie i dni świąteczne w wybranym przez Ciebie kraju. Nie zostały wzięte pod uwagę tymczasowe i regionalne zakazy jazdy oraz przepisy dla transportów specjalnych.