Liechtenstein

Na wszystkich drogach, w godzinach od 22:00 do 05:00 obowiązuje całoroczny zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t, jak i zestawów o dmc powyżej 5 t.

Tu znajdziesz wszystkie ogólnoeuropejskie zakazy jazdy obowiązujące w weekendy, ferie i dni świąteczne w wybranym przez Ciebie kraju. Nie zostały wzięte pod uwagę tymczasowe i regionalne zakazy jazdy oraz przepisy dla transportów specjalnych.