30.11.2019

Luksemburg

21:30 - 24:00

Godziny obowiązywania zakazu:

21:30 - 24:00


Zakaz jazdy:

Sobota


Odcinek/Region:

  • Wszystkie drogi dla transportu do Francji

Pojazdy ciężarowe:

  • Pojazdy ciężarowe i zestawy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t

Więcej informacji:

Jadąc z Belgii/Niemiec

23:30 - 24:00

Godziny obowiązywania zakazu:

23:30 - 24:00


Zakaz jazdy:

Sobota


Odcinek/Region:

  • Wszystkie drogi dla transportu do Niemiec

Pojazdy ciężarowe:

  • Pojazdy ciężarowe i zestawy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t

Więcej informacji:

Jadąc z Belgii/Francji