Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona danych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz również ważnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi. Ochrona Twoich danych osobowych (poniżej w skrócie „danych”) jest dla nas ważną sprawą. W dalszej części chcielibyśmy zatem przedstawić szczegółowe informacje o tym, jakie dane są zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z zamieszczonych tam ofert oraz jak dane te są przez nas następnie przetwarzane lub wykorzystywane, a także, jakie towarzyszące środki ochrony podjęliśmy pod względem technicznym i organizacyjnym.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest TIMOCOM GmbH, por. nasze impressum.

Inspektor ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie i stosowanie ochrony danych jest nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych. Jest on do Twojej dyspozycji w kwestii dalszych informacji na temat ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
e-mail: datenschutz@timocom.com

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zakres i sposób zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych różni się w zależności, czy odwiedzasz naszą stronę tylko w celu zapoznania się z informacjami czy też korzystasz z oferowanych przez nas usług.

Jeżeli przy poszczególnych funkcjach naszej oferty korzystamy z usługodawców działających na nasze zlecenie lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo w poniższym tekście o odnośnych sytuacjach. Podamy przy tym również ustalone kryteria dotyczące czasu przechowywania danych.

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Wykorzystanie w celach informacyjnych

Przy korzystaniu z naszych stron internetowych w celach informacyjnych zbieramy tylko dane osobowe, które automatycznie przesyła nam Twoja przeglądarka internetowa, takie jak np.:

 • adres IP,
 • data i godzina wywołania,
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść wywołania (konkretna strona),
 • przesyłana ilość danych i status dostępu (przesłano plik, nie znaleziono pliku itp.),
 • strona internetowa, z której pochodzi wywołanie,
 • typ przeglądarki / wersja / język,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wyżej wymienione dane są wymagane ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Formularze kontaktowe

Na różnych podstronach można skontaktować się z nami za pomocą formularzy kontaktowych. Dane zebrane w formularzu kontaktowym (nazwisko, imię, firma, telefon, adres e-mail, ew. ulica, kod pocztowy, ew. miejscowość) oraz Twoja wiadomość są przez nas wykorzystywane tylko do odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po zakończeniu opracowania dane są usuwane. Jedynie w ramach wymaganej ustawowo archiwizacji korespondencji e-mailowej (e-maile to listy biznesowe i handlowe) dane są przechowywane przez maks. 10 lat.

Twoje dane zostaną zachowane, o ile w wyniku nawiązania kontaktu zawrzesz z nami umowę. W tym przypadku przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych. Twoje dane są usuwane, gdy gromadzenie ich nie jest już wymagane po wykonaniu umowy, chyba że ustawowy obowiązek przechowywania zmusza nas do zachowania ich przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Skontaktowanie się przez wysłanie wiadomości e-mail do pracownika

Skontaktować się z nami można wysyłając nam wiadomość e-mail. Można ją wysłać np. na adres info.pl@timocom.com, inkasso.pl@timocom.com, rekrutacja@timocom.com lub na spersonalizowane adresy e-mail naszych pracowników. Dane otrzymywane przez nas w Twojej wiadomości e-mail (np.: Twoje nazwisko, Twój adres e-mail oraz treść wiadomości) są przez nas wykorzystywane tylko w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po zakończeniu opracowania dane są usuwane. Jedynie w ramach wymaganej ustawowo archiwizacji korespondencji e-mailowej (e-maile to listy biznesowe i handlowe) dane są przechowywane przez maks. 10 lat.

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Przy komunikacji e-mailowej nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy pocztę tradycyjną.

Wykorzystywanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które w ramach Twojej wizyty na naszych stronach internetowych są wysyłane przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane przez nią na Twoim komputerze w celu późniejszego wykorzystania.

Ta strona internetowa używa plików cookies w następującym zakresie:

 • transiente cookies (użycie tymczasowe)
 • persistente cookies (użycie ograniczone czasowo)
 • third-party cookies (osób trzecich)
 • flash cookies (użycie trwałe)

Pliki transiente cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Pliki persistente cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku. W każdej chwili można usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Ustawienie przeglądarki można skonfigurować zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odrzucić przyjmowanie plików third-party cookies lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę na to, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być wtedy możliwe.

Wykorzystywane pliki flash cookies nie są pobierane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Zapisują one niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają daty automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli nie chcesz przetwarzania plików flash cookies, musisz zainstalować odpowiednią wtyczkę, np. „Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome.

Nie gromadzimy ani nie zapisujemy w tym kontekście danych osobowych w plikach cookies. Nie stosujemy również technik łączących informacje generowane przez pliki cookies z danymi użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w portalu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Analityka internetowa

Jest dla nas ważne, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane jak najbardziej optymalnie i aby były atrakcyjne dla odwiedzających je. W tym celu konieczne jest, abyśmy wiedzieli, które ich części cieszą się jakim powodzeniem wśród odwiedzających je. Używamy do tego poniższych uznanych technologii.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Jako klient Google AdWords wykorzystujemy również funkcję śledzenia konwersji Google, dodatkową usługę analityczną Google Inc. Jeżeli poprzez ogłoszenie reklamowe w Google (AdWords – reklama nad wynikami / obok wyników wyszukiwania w Google) trafisz do naszego sklepu online, Google ustawi na Twoim komputerze kolejny plik cookie, tzw. plik cookie konwersji. Ten plik cookie nie służy do osobistej identyfikacji użytkownika, lecz umożliwia nam zestawienie przekierowań do naszej strony internetowej poprzez ogłoszenia reklamowe Google i wynikające z nich decyzje zakupowe dotyczące oferowanych przez nas produktów.

Dla tych plików cookies Google nie oferuje obecnie opcji rezygnacji z plików cookies (opt-out). Zapisywanie pliku cookie konwersji można również dezaktywować przez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub użycie dodatkowych wtyczek do przeglądarki.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google AdWords znajduje się na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl

Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze stron internetowych. Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na naszych stronach internetowych aktywowaliśmy anonimizację IP. Dzięki temu w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój adres IP jest skracany przez Google przed przesłaniem. W celu dokonania analizy korzystania z naszych stron internetowych, Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie, aby sporządzać raporty na temat aktywności na stronach internetowych i aby świadczyć na naszą rzecz inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Ponadto można uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez pliki cookies (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użycie alternatywnych wtyczek lub dezaktywacja wszystkich plików cookies w ustawieniach przeglądarki zapobiega również analizie aktywności użytkownika.

Alternatywnie przy użyciu poniższego linku można nie zgodzić się na wykorzystanie swoich danych przez Google. Ustawiany jest plik cookie opt-out zapobiegający przyszłemu zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych: Dezaktywacja Google Analytics.

Uwaga: Usunięcie plików cookies skutkuje tym, że również plik cookie opt-out jest usuwany i ewentualnie musi zostać ponownie aktywowany przez Ciebie.

Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Zintegrowane usługi

Do projektowania naszej strony internetowej i udostępniania funkcji dodatkowych integrujemy poniższe zewnętrzne usługi.

Wszystkie opisane poniżej usługi można dezaktywować za pomocą specjalnych wtyczek do przeglądarki, a dokładniej, niezbędne połączenie z odpowiednimi serwerami zostaje przerwane. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że użycie takich narzędzi może wiązać się ze stratami w znanym codziennym komforcie – a to dlatego, że wiele rzeczy nie funkcjonuje już wtedy tak, jak się tego zwykle oczekuje.

Linki do mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych dostępne są linki do różnych mediów społecznościowych z odpowiednimi logo. Nie chodzi przy tym o wtyczki do mediów społecznościowych, lecz jedynie o połączenie z naszymi ofertami w tych mediach. Kliknięcie na jeden z tych linków powoduje zasadniczo przesłanie adresu IP użytkownika operatorom różnych platform. Jeżeli odwiedzisz jeden z tych serwisów, będąc zalogowanym na swoim koncie, operatorzy mediów społecznościowych mogą również zapisać dane dotyczące Twojej aktywności podczas surfowania po internecie. Przesłanie adresu IP użytkownika operatorom przeglądanych stron internetowych jest konieczne ze względów technicznych i dotyczy wszystkich stron internetowych.

Obecnie posiadamy linki do naszych kont w serwisach: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn i Instagram.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Obecnie używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych:

Wtyczki do Facebooka

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki do portalu społecznościowego Facebook. Wtyczki do Facebooka rozpoznaje się po jego logo lub po przycisku „Like” („Lubię to!”) na naszej stronie. Zestawienie wtyczek do Facebooka znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje dzięki temu informację, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to!” lub przycisk „Udostępnij”, będąc zalogowanym na swoim koncie w tym serwisie, możesz podlinkować treści naszych stron internetowych (z Facebooka) na swoim profilu na Facebooku i/lub udostępnić je innym użytkownikom tego portalu. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta w tym portalu. Poza tym kolejne pliki cookies mogą zostać wysłane przez Facebooka do Twojej przeglądarki. Zwracamy uwagę na to, że jako administrator naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Facebook. Jeżeli nie chcesz, by Facebook mógł przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta użytkownika w tym portalu, wyloguj się najpierw z Facebooka.

Dostawcą jest Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Facebook Inc. znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Poprzez korzystanie z Twittera oraz funkcji „Re-Tweet” strony internetowe, które odwiedzasz zostają powiązane z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Do Twittera przesyłane są przy tym również dane. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter. Swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Więcej informacji na ten temat podano w oświadczeniu Twittera o ochronie danych na stronie http://twitter.com/privacy

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w serwisach i na platformach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). Za przetwarzanie danych w odniesieniu do Facebooka i przypuszczalnie również wszystkich innych serwisów i platform społecznościowych odpowiedzialni są wspólnie każdorazowi operatorzy tych serwisów i platform oraz TIMOCOM.

Dajemy Ci możliwość komentowania naszych artykułów, dokonywania ocen lub kontaktowania się z nami poprzez media społecznościowe.

Zasadniczo Twoje wpisy nie mają ustalonego czasu przechowywania. W każdej chwili możesz też sam usunąć swoje wpisy z naszego fanpage'a na Facebooku i z innych platform.

Prowadzimy naszego fanpage'a na Facebooku oraz obsługujemy wszystkie inne serwisy i platformy społecznościowe we własnym interesie i w interesie wszystkich użytkowników powiązanych z naszą platformą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odnośnych dostawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zwracamy uwagę na to, że dane użytkowników mogą być przy tym przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ w ten sposób np. egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione.

Facebook i inne platformy zapisują Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystują je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub dopasowanego do potrzeb projektowania swoich stron internetowych. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklamy dopasowanej do potrzeb i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Przysługuje Ci prawo do niewyrażenia zgody na tworzenie tych profili użytkowania i aby go z niego skorzystać musisz zwrócić się do Facebooka, patrz Zasady dotyczące danych Facebooka.

Względem nas i spółki Facebook Ireland Ltd. (Facebook) oraz wszystkich innych platform masz następujące prawa w zakresie dotyczących Cię danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowego opisu odnośnego przetwarzania i możliwości niewyrażenia zgody (opt-out) wskazujemy na podlinkowane poniżej informacje dostawców.
W większości przypadków przydatne będzie jednak bezpośrednie skontaktowanie się ze spółką Facebook Ireland Ltd. bądź z innymi platformami, ponieważ nie mamy dostępu do wszystkich danych, a także nie możemy wpływać na przetwarzanie wszystkich danych przez Facebooka i jego partnerów. Chętnie udzielimy Ci jednak pomocy przy korzystaniu z Twoich praw względem Facebooka i jego partnerów.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w państwach spoza UE i EOG

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem aplikacji mediów społecznościowych: Facebook i Twitter.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Tutaj znajdą Państwo przegląd podstaw prawnych przetwarzania danych określonych prawem o ochronie danych.

Wykorzystanie w celach informacyjnych

By móc w ogóle pokazywać Ci strony internetowe, przetwarzanie Twoich danych, które automatycznie podaje nam Twoja przeglądarka, odbywa się w ramach naszego interesu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Formularz kontaktowy i rejestracja

Przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych mających miejsce na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Analityka internetowa, reklama online bazująca na korzystaniu ze stron i integrowanie usług zewnętrznych

Do celów reklamowych, badań rynkowych lub dopasowanego do potrzeb projektowania stron internetowych analizujemy we własnym interesie aktywność odwiedzających nasze strony.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ta podstawa prawna odnosi się do Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse, WebProspektor (reklamy online bazujące na korzystaniu ze stron).

Obecność online w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z efektywnym informowaniem użytkowników i komunikacją z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odnośnych dostawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. przez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie przyciskiem), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niego oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną do naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe – patrz wyżej).

Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego. Jest nim Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie określonych danych, możesz w każdej chwili ją cofnąć. Zasadniczo potrzebujemy zgody tylko w szczególnych przypadkach, np. do wysyłania newslettera.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony gromadzonych lub zgromadzonych już danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym przesyłanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych jest szyfrowane technologią SSL (https).