Disclaimer

(1) Ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony www
Zawartość tej strony tworzona jest z największą starannością. Firma TIMOCOM GmbH (zwana dalej TIMOCOM) nie gwarantuje jednak, że zawarte na niej informacje są kompletne, prawidłowe i aktualne. Użytkownik korzysta z dostępnych tu informacji na własną odpowiedzialność. Artykuły opatrzone podpisem wyrażają poglądy danego autora, które nie zawsze są zgodne z poglądami TIMOCOM.

Dostępność strony www
TIMOCOM dokłada wszelkich starań, aby usługa była stale dostępna. Jednak nawet przy zachowaniu największej staranności nie można wykluczyć awarii. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zmiany lub wyłączenia oferty w każdej chwili.

Linki zewnętrzne
Na stronie znajdują się odnośniki do innych stron www („linki zewnętrzne”).

Za zawartość tych stron odpowiadają każdorazowo ich autorzy. Przed umieszczeniem danego linku na swojej stronie, TIMOCOM sprawdził, czy zawartość strony, do której link ten odsyła, nie narusza obowiązującego prawa. W chwili sprawdzania nie stwierdzono naruszenia prawa. TIMOCOM nie ma wpływu na bieżący i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyła. Umieszczenie danego linku zewnętrznego na swojej stronie nie oznacza, że TIMOCOM utożsamia się z zawartością strony, do której link ten odsyła. Nie można wymagać sprawowania stałej kontroli nad zawartością stron, do których odsyłacze znajdują się na tej stronie, bez konkretnych przesłanek odnośnie łamania przez nie obowiązującego prawa. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, dany link zewnętrzny zostanie niezwłocznie usunięty.

Ogłoszenia reklamowe
Za treść ogłoszeń reklamowych odpowiadają ich autorzy, podobnie jak za zawartość stron, których ogłoszenia te dotyczą. Umieszczenie danego ogłoszenia reklamowego na tej stronie nie oznacza akceptacji jego treści przez TIMOCOM.

Brak stosunku umownego
Korzystanie przez użytkownika ze strony TIMOCOM nie oznacza – poza konieczną akceptacją niektórych  warunków użytkowania – powstania między nimi stosunku umownego. Tym samym wszelkie roszczenia umowne lub podobne są wobec TIMOCOM  wykluczone.


(2) Prawo autorskie

Zawartość tej strony pod względem prezentowanych na niej treści, podlega ochronie praw autorskich. Każde ich użycie niezgodne z obowiązującym w Niemczech prawem autorskim wymaga pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Dotyczy to zwłaszcza ich powielania, opracowywania, tłumaczenia, kopiowania, przetwarzania względnie odtwarzania w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i artykuły, będące własnością osób trzecich są jako takie oznaczone. Powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron w celach komercyjnych bez zgody ich autorów / twórców jest zabronione i jest karalne.

Umieszczanie odnośników do strony TIMOCOM na własnych stronach www jest dozwolone i nie wymaga zgody właściciela serwisu. Prezentacja tej strony na innych stronach jest możliwa wyłącznie za zgodą TIMOCOM.

Picture credits
© LVI - Fotolia.com(3) Obowiązujące prawo

Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
(4) Szczegółowe warunki użytkowania

Jeżeli szczegółowe warunki użytkowania strony różnią się od punktów (1) do (3), to w odpowiednim miejscu pojawi się stosowna informacja na ten temat. Wówczas w danym przypadku obowiązują szczegółowe warunki użytkowania.