Disclaimer

(1) Limitarea răspunderii

Conţinutul acestui site
Conţinutul acestui site este elaborat cu toată atenţia posibilă. TIMOCOM GmbH (denumită în continuare TIMOCOM) nu îşi asumă nici o răspundere pentru completitudinea, corectitudinea şi actualitatea informaţiilor prezentate pe acest site. Utilizarea conţinutului accesibil se face pe riscul propriu al utilizatorului. Contribuţiile nominale redau părerea respectivului autor şi nu întotdeauna părerea TIMOCOM.

Disponibilitatea site-ului
TIMOCOM va depune toate eforturile pentru a menţine serviciul accesibil fără întrerupere. Nu sunt excluse, însă, perioade de nefuncţionare, chiar şi în cazul unor eforturi consecvente. TIMOCOM îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe oricând furnizarea serviciului.

Link-uri externe
Acest site conţine link-uri către site-uri terţe ("link-uri externe").

Aceste site-uri fac obiectul răspunderii contractuale a respectivului operator. TIMOCOM a verificat conţinutul acestora la prima ataşare a link-urilor externe, pentru a constata dacă prezintă vreo încălcare a legii. Acestea nu prezentau încălcări ale legii în momentul respectiv. TIMOCOM nu are nici o influenţă asupra configuraţiei actuale şi viitoare sau asupra conţinutului paginilor conexe. TIMOCOM nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul din spatele referinţelor sau din spatele link-urilor externe. Aceste link-uri externe nu pot fi controlate permanent de către furnizor, fără prezentarea unor indicii concrete în sensul încălcării legii. În acest caz astfel de link-uri externe sunt şterse fără întârziere.

Anunţuri publicitare
Autorul acestora poartă răspunderea pentru conţinutul anunţurilor publicitare, precum şi pentru conţinutul site-ului la care se face reclamă. Prezentarea anunţurilor publicitare nu reprezintă un accept din partea TIMOCOM.Absenţa unei relaţii contractuale
Folosirea site-ului TIMOCOM nu presupune o relaţie contractuală între utilizator şi TIMOCOM, cu excepţia acceptării obligatorii a acestor condiţii de utilizare. Pretenţiile contractuale sau cvasi-contractuale împotriva TIMOCOM în această privinţă sunt excluse.

(2) Dreptul de autor

Conţinutul şi lucrările publicate pe acest site sunt protejate prin legea drepturilor de autor. Orice utilizare neautorizată conform dreptului german de autor necesită o aprobare prealabilă scrisă din partea autorului sau a editorului respectiv. Acest lucru se aplică în special pentru multiplicare, procesare, traducere, stocare, prelucrare, respectiv reproducere a conţinutului în baze de date sau în alte sisteme sau pe alte suporturi electronice. Conţinutul şi contribuţiile terţelor părţi sunt prevăzute ca atare. Multiplicarea sau transmiterea neautorizată a conţinutului individual sau a unor pagini integrale în scopuri comerciale sau profesionale nu este permisă şi este pasibilă de pedeapsă.

Link-uri la site-ul TIMOCOM sunt oricând binevenite şi nu necesită o aprobare din partea furnizorului site-ului. Prezentarea acestui site pe alte site-uri este permisă numai cu aprobarea TIMOCOM.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Dreptul aplicabil

Se aplică exclusiv dreptul german.(4) Condiţii speciale de utilizare

În măsura în care condiţii speciale pentru utilizarea individuală a acestui site derogă de la punctele anterioare, de la (1) la (3), se face referire expresă la punctele respective. În acel caz sunt aplicabile condiţiile speciale de utilizare.