Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem o našu firmu.

Ochrana osobných údajov („osobné údaje“, ďalej iba „údaje“) je pre nás nielen zákonnou povinnosťou, ale aj dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti v našom každodennom nakladaní s vašimi údajmi, preto je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme, aké údaje zhromažďujeme pri návšteve a využívaní ponuky našej internetovej prezentácie, ako ich spracovávame alebo používame, a ďalej aké sprievodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov sme prijali.

Správca osobných údajov

Správcom podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť TIMOCOM GmbH, pozri naše impressum.

Poverená osoba na ochranu osobných údajov

Za kontrolu a dodržiavanie ochrany údajov zodpovedá nami poverený externý pracovník. Ten vám rád poskytne ďalšie informácie na tému ochrany údajov a kontaktovať ho môžete tu:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
e-mail: datenschutz@timocom.com

Zhromažďovanie a používanie údajov

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania vašich údajov sa líši podľa toho, či našu ponuku navštevujete iba za účelom získania informácií alebo tu využívate nami ponúkané služby.

Ak pri niektorých funkciách našej ponuky využívame dodávateľov alebo ak by sme chceli vaše údaje využívať na reklamné účely, nižšie vás podrobne informujeme o príslušných postupoch. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá doby uloženia.

V ostatných prípadoch vaše údaje odovzdáme tretím osobám iba v momente, keď nám to nariaďuje zákon.

Informatívne použitie

Pri informatívnom použití našich webových stránok získavame iba také osobné údaje, ktoré nám automaticky posiela váš internetový prehliadač, napríklad:

 • IP adresa
 • Dátum a čas otázky
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Prenesené množstvo údajov a stav prístupu (prenesený súbor, súbor sa nenašiel atď.)
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Typ prehliadača
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia prehliadača

Vyššie uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby sa naše webové stránky zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpečnosť.

Kontaktné formuláre

Na rôznych podstránkach nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov. Údaje získané z kontaktných formulárov (priezvisko, meno, firma, telefón, e-mailová adresa, príp. ulica, PSČ, obec) a vašu správu použijeme iba za účelom odpovedania vašej otázky. Po ukončení jej spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje však ukladáme, ak s nami na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Nadviazanie kontaktu e-mailom poslaným zamestnancom

Môžete nás kontaktovať aj poslaním e-mailu. E-mail možno poslať napríklad na info.sk@timocom.com, inkasso.sk@timocom.com, jobs@timocom.com alebo na personalizovanú e-mailovú adresu našich zamestnancov. Údaje, ktoré získame poslaním vášho e-mailu na našu adresu (napr.: vaše meno, váš e-mail a samotná vaša správa), používame iba za účelom odpovede na vašu otázku. Po ukončení spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, takže vám pri informáciách, ktoré musia byť utajované, odporúčame, aby ste ich poslali klasickou poštou.

Používanie cookies

Na našich stránkach využívame techniku cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré v rámci návštevy našich webových stránok posiela náš webový server vášmu prehliadaču a váš prehliadač ich uloží vo vašom počítači pri neskoršom použití.

Tieto webové stránky používajú cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použitie)
 • Persistent Cookies (časovo obmedzené použitie)
 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovateľov)
 • Flash-Cookies (trvalé použitie)

Transient Cookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadača. Patria sem najmä Session-Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky vášho prehliadača priradiť k jednej spoločnej relácii. Vďaka tomu váš počítač rozozná, keď sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehliadač.

Persistent Cookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byť u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať v súlade s vašimi požiadavkami a napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme vás však na skutočnosť, že prípadne nebudete môcť použiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená váš prehliadač, ale váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od vami používaného prehliadača a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovať príslušný softvér, napr. BetterPrivacy pre Mozilla Firefox alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome.

V tejto súvislosti v cookies nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne osobné údaje. A nepoužívame žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o používateľovi.

Viac informácií o cookies získate na portáli Technickej univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webová analýza

Je pre nás dôležité, aby naše webové stránky boli optimálne koncipované a boli tak atraktívne pre našich návštevníkov. Preto potrebujeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok sa našim návštevníkom páčia najviac. Za týmto účelom používame tieto uznávané technológie.

Sledovanie konverzií pri službe Google AdWords

Ako zákazník, ktorý využíva službu Google AdWords, používame aj službu sledovanie konverzií, čo je doplnková analytická služba spoločnosti Google Inc. Ak sa do nášho internetového obchodu dostanete cez reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedľa výsledkami vyhľadávania na Googli), uložia sa vo vašom počítači ďalšie cookies, tzv. conversion-cookies. Tieto cookies neslúžia na vašu osobnú identifikáciu, ale nám umožňujú porovnať odkaz z reklám na Googli na naše webové stránky a z toho vyplývajúce rozhodnutie pre nákup nami ponúkaných produktov.

Pre tento druh cookies Google v súčasnosti neponúka žiadne opt-out-cookies. Uloženie conversion-cookies môžete deaktivovať aj nastavením vášho prehliadača alebo používaním ďalších zásuvných modulov v prehliadači.

Viac informácií o sledovaní konverzií na Google AdWords nájdete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en.

Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway MountainView, CA 94043, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google Inc. nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Analytics

Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Informácie získané súbormi cookies o vašom používaní našich webových stránok sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy. Vďaka tomu Google v rámci členských štátov Európskej únie a v ďalších zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Google používa tieto informácie z nášho poverenia na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics odovzdá váš prehliadač, nebude spojená s ďalšími údajmi od Google. Uloženie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookies (spolu s vašou IP adresou) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete zásuvný modul pre prehliadače, ktorý je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Používanie alternatívnych zásuvných modulov alebo deaktivovanie všetkých cookies v nastavení vášho prehliadača zabráni aj analýze vášho používania webových stránok.

Alternatívne môžete používanie vašich údajov spoločnosťou Google odmietnuť s pomocou tohto odkazu. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok. Deaktivovať Google Analytics

Pozor: Ak vaše cookies vymažete, následkom toho dôjde aj k vymazaniu opt-out cookie, ktorý potom musíte prípadne znovu aktivovať.

Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway MountainView, CA 94043, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google Inc. nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vložené služby

Pri koncipovaní našich webových stránok a za účelom poskytovania dodatočných informácií na stránky vkladáme nižšie uvedené externé služby.

Všetky tieto služby možno deaktivovať použitím špeciálnych zásuvných modulov, čím sa preruší nevyhnutné spojenie s príslušnými servermi. Nezabudnite však, že použitie takýchto nástrojov môže znížiť bežný komfort pri používaní, lebo veľa vecí potom nefunguje tak, ako obvykle očakávate.

Odkazy na sociálne médiá

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na rôzne sociálne médiá s príslušnými logami. Nejde o zásuvné moduly sociálnych médií, ale iba o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Ak kliknete na niektorý z týchto odkazov, prevádzkovateľom rôznych platforiem sa odovzdá vaša IP adresa. Ak niektorú z týchto služieb použijete a zároveň ste prihlásení k vášmu príslušnému účtu, prevádzkovatelia sociálnych médií môžu za určitých okolností zhromažďovať aj informácie o vašom používaní internetu. Odovzdávanie vašej IP adresy prevádzkovateľom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky.

Aktuálne odkazujeme na naše účty na týchto médiách: Facebook a Twitter.

Zásuvné moduly sociálnych médií

V súčasnosti používame tieto zásuvné moduly sociálnych médií:

Zásuvné moduly Facebooku

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Zásuvné moduly Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku a tlačidla „Like“ („To sa mi páči“) na našej webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, pomocou zásuvného modulu sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak získa informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlačidlo „To sa mi páči“ alebo „Dať stránke To sa mi páči“ alebo na tlačidlo „Zdieľať“ a súčasne ste prihlásení k vášmu facebookovému účtu, môžete obsahy našich (facebookových) stránok zdieľať na vašom facebookovom profile alebo ich zdieľať s ostatnými používateľmi Facebooku. Facebook tak môže spojiť návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom na Facebooku. Facebook môže vášmu prehliadaču posielať aj ďalšie cookies. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Facebooku. Ak si neprajete, aby Facebook mohol návštevu našich webových stránok priradiť k vášmu facebookovému účtu, najprv sa z Facebooku odhláste.

Poskytovateľom je Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Facebook Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Twitter. Používaním Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším účtom na Twitteri a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Pritom sa prenášajú aj údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Twitteru. Vaše nastavenie ochrany údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ďalšie údaje o tejto téme nájdete na vyhlásení o ochrane osobných údajov od Twitteru na http://twitter.com/privacy.

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Na sociálnych sieťach a platformách (napr. Facebooku, YouTube, Instagrame, Twitteri, LinkedIn, Xing) máme on-line prezentácie. Za spracovanie údajov ohľadom Facebooku a pravdepodobne aj všetkých ostatných sociálnych sietí a platforiem zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a platforiem spolu s TIMOCOM.

Ponúkame vám možnosť komentovať naše príspevky, udeľovať hodnotenie alebo nás prostredníctvom sociálnych médií kontaktovať.

Pre vaše príspevky v zásade neexistuje žiadna predpísaná lehota na uloženie. Vaše príspevky môžete aj sami z našej fanpage na Facebooku alebo iných platforiem kedykoľvek vymazať.

Našu fanpage na Facebooku a všetkých ďalších sociálnych sieťach a platformách prevádzkujeme vo vlastnom záujme a v záujme všetkých používateľov, ktorí sa tak môžu zapojiť do našich platforiem, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú používatelia príslušnými poskytovateľmi požiadaní o súhlas so spracovaním údajov, je právnym základom tohto spracovania údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že údaje používateľov môžu byť pritom spracovávané mimo priestoru Európskej únie. Pre používateľov z toho môžu vyplývať riziká, lebo by tak napríklad mohlo byť sťažené presadzovanie ich práv.

Facebook a ďalšie platformy vaše údaje uložia ako používateľské profily a použijú ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravy svojich webových stránok v súlade s potrebami používateľov. Takéto vyhodnotenie sa robí najmä (dokonca aj pri neprihlásených používateľoch) pri poskytovaní používateľsky zameranej reklamy alebo na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo s vytváraním takýchto používateľských profilov nesúhlasiť, pričom sa pri výkone tohto práva musíte obrátiť na Facebook, pozri Smernicu o osobných údajoch spoločnosti Facebook.

Voči nám a spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (Facebook) a všetkým ďalším platformám máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu a vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov.

Detailný popis príslušného spracovania a možnosti podania námietky (opt-out) odkazujeme na údaje poskytovateľov, ktoré nájdete v odkazoch uvedených nižšie.
Vo väčšine prípadov však bude rozumné kontaktovať priamo spoločnosť Facebook Ireland Ltd., resp. iné platformy, lebo nemáme prístup k všetkým údajom, ani nemáme vplyv na každé spracovanie údajov v rámci spoločnosti Facebook a ďalších. Pri uplatnení vašich práv voči Facebooku a ďalším spoločnostiam vám však radi pomôžeme.

Spracovanie vašich osobných údajov v štátoch mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje sa nespracovávajú v štátoch mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou sociálnych médií: Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu.

Právne základy spracovania údajov

Tu nájdete prehľad právnych základov spracovania vašich údajov z oblasti ochrany osobných údajov.

Informatívne použitie

Vaše údaje, ktoré nám váš prehliadač poskytne automaticky, sa spracovávajú v rámci nášho záujmu, aby sme vám naše webové stránky mohli vôbec zobraziť.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Kontaktný formulár a registrácia

Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa realizujú na vyžiadanie subjektu údajov.

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Webová analýza, on-line reklama na základe používania a začlenenie externých služieb

Na účely reklamy, výskumu trhu a za účelom úpravy webových stránok v súlade s potrebami analyzujeme používateľské správanie našich návštevníkov vo vlastnom záujme.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Tento právny základ platí pre Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn, WebProspector (on-line reklamu na základe používania).

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Osobné údaje používateľov sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívne informovanie zákazníkov a komunikáciu s používateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak jednotliví prevádzkovatelia požadujú od používateľov súhlas so spracovaním údajov (tzn. aby vyjadrili svoj súhlas napríklad zaškrtnutím políčka alebo potvrdením ikony), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR.

Vaše práva: Informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky súvisiace s vašimi právami, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás alebo e-mailom na nami povereného externého pracovníka na ochranu osobných údajov (pozri kontakt vyššie).

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je pre nás Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Krajinský poverenec na ochranu údajov a informačnú slobodu) Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/.

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním určitých údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas potrebujeme v zásade iba vo zvláštnych prípadoch, napr. pri posielaní noviniek.

Bezpečnosť údajov

Zároveň sme prijali technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu nami zhromaždených osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením a proti napadnutiu neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Prenos vašich osobných údajov pomocou kontaktných formulárov je pritom kódovaný technikou SSL (https), aby sme zamedzili prístupu neoprávnených tretích osôb.