Avstrija

Velja celoletna prepoved vožnje tovornih vozil z dovoljeno skupno maso nad 7,5 t med 22. in 5. uro zjutraj na celotnem cestnem omrežju.

Tukaj so razvidni vsi evropski konci tedna, počitnice in prepovedi vožnje ob praznikih za izbrano državo. Izvzete so tako trenutne in regionalne prepovedi vožnje kot tudi odstopajoča določila za posebne prevoze.