Francija

V Franciji velja na določenih relacijah dnevna prepoved vožnje za tovorna vozila. Zadevne relacije najdete v povezanem dokumentu na straneh 8 in 9.

Tukaj so razvidni vsi evropski konci tedna, počitnice in prepovedi vožnje ob praznikih za izbrano državo. Izvzete so tako trenutne in regionalne prepovedi vožnje kot tudi odstopajoča določila za posebne prevoze.