Romunija

V Bukarešti velja za vozila, težja od 5 t celoletna prepoved vožnje v coni A ter sezonska, dnevna prepoved vožnje v coni B. Možna je pridobitev plačljivega posebnega dovoljenja, v katerem morata biti ločeno navedeni cona A in cona B. Podrobne informacije o zadevnih conah, možnostih posebnega dovoljenja in kaznih v primeru kršitve so na voljo na naslednji povezavi:

Tukaj so razvidni vsi evropski konci tedna, počitnice in prepovedi vožnje ob praznikih za izbrano državo. Izvzete so tako trenutne in regionalne prepovedi vožnje kot tudi odstopajoča določila za posebne prevoze.


November 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31