Izjava o sprejemljivosti

(1) Omejitev odgovornosti

Vsebine te spletne strani
Vsebine te spletne strani so sestavljene z največjo možno skrbnostjo. Družba TIMOCOM GmbH (v nadaljevanju TIMOCOM) ne prevzema odgovornosti, da so informacije na tej spletni strani popolne, pravilne in v vsakem primeru aktualne. Raba vsebin, ki jih je možno priklicati, poteka na odgovornost uporabnika. Z imeni označeni prispevki odražajo mnenje vsakokratnega avtorja, ki ni vedno mnenje družbe TIMOCOM.

Razpoložljivost spletne strani
Družba TIMOCOM si bo prizadevala za nemoteno razpoložljivost spletne strani. Vendar tudi pri vsej skrbnosti ni možno izključiti izpadov. Družba TIMOCOM si pridržuje pravico, kadar koli spremeniti ponudbo ali jo umakniti.

Zunanje povezave
Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb.

Za te spletne strani so odgovorni njihovi administratorji. Družba TIMOCOM je ob prvem dodajanju zunanje povezave preverila tuje vsebine glede morebitnih kršitev predpisov. V danem trenutku kršitev ni bilo zaznati. Družba TIMOCOM nima vpliva na aktualno in prihodnjo oblikovanje vsebin strani, do katerih ponuja dostop. Postavitev zunanjih povezav ne pomeni, da si družba TIMOCOM lasti vsebine, do katerih vodijo povezave. Stalni nadzor teh zunanjih povezav za ponudnika ni možen brez konkretnih napotkov o kršitvi predpisov. Če postanejo kršitve predpisov znane, se take povezave nemudoma zbrišejo.

Oglasi
Za vsebine oglasov je odgovoren vsakokratni avtor, prav tako kot tudi za vsebino spletnih strani, ki se oglašujejo. Predstavitev oglasa ne pomeni, da se družba TIMOCOM z njim strinja.Pogodbeno razmerje
Z uporabo spletne strani družbe TIMOCOM, razen nujnega strinjanja s temi pogoji uporabe, ne privede do nikakršnega pogodbenega razmerja med uporabnikom in družbo TIMOCOM. Pogodbeni ali pogodbenim podobni zahtevki proti družbi TIMOCOM so izključeni.

(2) Avtorske pravice

Vsebine in dela objavljena na tej spletni strani, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Za vsako uporabo, ki v skladu z nemškim zakonom o avtorskih pravicah ni dopustna, je treba pridobiti predhodno pisno dovoljenje vsakokratnega avtorja. To še zlasti velja za razmnoževanje, obdelovanje, prevajanje, shranjevanje, predelavo ali predvajanje vsebin in baz podatkov ali drugih elektronskih medijev in sistemov. Vsebine in prispevki tretjih so kot taki označeni. Nedovoljeno razmnoževanje ali posredovanje posameznih vsebin ali celotnih strani za obrtne ali komercialne namene ni dovoljeno in je kaznivo.

Povezave do spletne strani družbe TIMOCOM so vedno dobrodošle. Zanje ni treba pridobiti dovoljenja ponudnika spletne strani. Predstavitev te spletne strani na tujih spletnih straneh je možna le z dovoljenjem družbe TIMOCOM.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Veljavna zakonodaja

Velja izključno zadevno pravo Zvezne republike Nemčije.(4) Posebni pogoji uporabe

V primeru, da posebni pogoji za posamične načine uporabe te spletne strani odstopajo od prej navedenih točk (1) do (3), na ustreznih mestih na to posebej opozarjamo. V tem primeru veljajo v posamičnih primerih posebni pogoji uporabe.