16.12.2018

Austrija

Važi celogodišnja zabrana vožnje u vremenu između 22:00 i 05:00 časova za kamione sa preko 7,5 t dozvoljene ukupne težine na celokupnoj mreži puteva. U Tirolu od 01.11.2016. do 30.04.2017. važi zabrana vožnje od ponedeljka do subote u vremenu između 20:00 i 05:00 časova na deonici autoputa u Inntalu (A12 između Langkampfena kod Kufsteina i Zirla) za kamione i tegljače sa preko 7,5 t dozvoljene ukupne težine, kao i za kamione sa prikolicom kod kojih suma najveće dozvoljene ukupne težine oba vozila premašuje 7,5 t.

Vremenski period:

00:00 - 22:00


Zabrana vožnje:

Nedelja


Rute / region:

Celokupna putna mreža


Vozila:

  • Kamioni bez prikolice i tegljači sa preko 7,5 t dozvoljene ukupne težine
  • Kamioni sa prikolicom ako je najveća ukupna dozvoljena težina kamiona ili prikolice preko 3,5 t