Lihtenštajn

Tokom cele godine važi zabrana vožnje u vremenu između 22:00 i 05:00 časova za teretna vozila težine veće od 3,5 t, kao i za kombinacije vozila dozvoljene ukupne težine veće od 5 t na celokupnoj mreži puteva.

Ovde su prikazane sve zabrane vožnji tokom vikenda, raspusta i praznika širom Evrope za zemlju koju ste izabrali. Izuzetak su kako povremene i regionalne zabrane tako i drugačija pravila za posebne transporte.