08.12.2019

Lihtenštajn

Tokom cele godine važi zabrana vožnje u vremenu između 22:00 i 05:00 časova za teretna vozila težine veće od 3,5 t, kao i za kombinacije vozila dozvoljene ukupne težine veće od 5 t na celokupnoj mreži puteva.
00:00 - 24:00

Vremenski period:

00:00 - 24:00


Zabrana vožnje:

Nedelja


Rute / region:

Celokupna putna mreža


Vozila:

  • Teretna vozila preko 3,5 t ukupne dozvoljene težine, poluprikoličari i tegljači preko 5 t ukupne dozvoljene težine
22:00 - 05:00

Vremenski period:

22:00 - 05:00


Zabrana vožnje:

Zabrana noćne vožnje


Rute / region:

  • celokupna putna mreža

Vozila:

  • Teretna vozila preko 3,5 t ukupne dozvoljene težine, poluprikoličari i tegljači preko 5 t ukupne dozvoljene težine

Ostale informacije:

Izuzeci: Transport lako kvarljivih poljoprivrednih proizvoda, svežeg mleka, lako kvarljivih mlečnih proizvoda, kao i hitni transporti u vezi sa manifestacijama.