Zaštita podataka

(1) Uopšteno

Poseta web lokaciji TIMOCOMa može dovesti do toga da se memorišu određene informacije o pristupu (IP-adresa, datum, vreme, posećene stranice).

Ovi podaci ne pripadaju u podatke povezane sa određenom osobom i registruju se anonimno. Oni se ocenjuju isključivo za statističke svrhe i sigurnost sistema. Podaci se ne prosleđuju trećim osobama, niti za komercijalne niti za nekomercijalne svrhe. Podaci se daju na uvid državnim telima samo ako je to propisano zakonom.

Osim toga, u računar korisnika mogu biti memorisani podaci u obliku takozvanih "Kolačića". Njihova uloga je u tome da korisniku pojednostave pristup i da na optimalan način usaglase ponudu TIMOCOMa sa interesima korisnika. Korisnik ipak ima mogućnost da deaktivira ovu funkciju u okviru svog web preglednika. Međutim, u tom slučaju može doći do ograničenja mogućnosti korišćenja web lokacije. Korišćenje ličnih podataka sa ciljem zaključenja ugovornog odnosa ili brige o odnosima s klijentima može da usledi samo ako korisnik dobrovoljno unese te podatke na našoj web lokaciji. Na pismeni zahtev korisnik može da dobije izveštaj o tome koje lične podatke o njemu smo memorisali (npr. ime i prezime, adresa).

TIMOCOM eksplicitno skreće pažnju na to da prilikom prenosa podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) postoje bezbednosne praznine i da se podaci ne mogu u celosti zaštititi od pristupa trećih strana.

TIMOCOM primenjuje tehničke i organizacione bezbednosne mere sa ciljem zaštite podataka korisnika od manipulacija, gubitka, uništenja, kao i od pristupa neovlaštenih osoba. Saglasno tehnološkom razvoju ove bezbednosne mere se stalno poboljšavaju.

Upotreba podataka za kontakt kojima se obeležava ponuđač - posebno broj telefona/faksa i adresa e-pošte - radi komercijalnog oglašavanja eksplicitno se smatra neželjenom, izuzev ako TIMOCOM prethodno nije izdao pismenu saglasnost za to ili već postoji poslovni kontakt. TIMOCOM i sve osobe imenovane na ovoj web lokaciji izražavaju svoje protivljenje svakoj komercijalnoj upotrebi i prosleđivanju svojih podataka.

"Ova web lokacija koristi Google Analytics, uslugu web analize kompanije Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tzv. "kolačiće", tekstualne fajlove, koji se snimaju na Vašem računaru i koji omogućuju analizu korišćenja web lokacije. Google informacije o korišćenju ove web strane koje su na osnovu kolačića generisane (uključujući Vašu IP adresu) prosleđuje na Google-ov server u SAD. Želimo da Vas obavestimo, da je na ovoj internet stranici Google Analytics proširen kodom "_anonymizeIp", da bi hvatanje IP-adrese (tzv. IP-Masking) bilo anonimno. Google koristi ove informacije da analizira Vaše korišćenje ove web strane za izradu izveštaja o aktivnostima na web strani, za potrebe operatera web strane i u vezi sa korišćenjem usluga web strane i Interneta. Google će preneti ove informacije i na treća lica ukoliko je to zakonski propisano i ukoliko treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće ni u kom slučaju Vašu IP adresu da dovede u vezu sa drugim podacima Google-a. Vi možete da sprečite instalaciju ovih kolačića kroz odgovarajuće podešavanje u Vašem pretraživaču. Korišćenjem ove web strane dajete pristanak na obradu podataka o Vama koji su sakupljeni od strane Google-a na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu."

Ukoliko niste saglasni sa Google Analytics, možete u svakom trenutku daktivirati ovu uslugu. Pratite sledeći link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dalje informacije o pravilima korišćenja i sigurnosti podataka možete naći pod http://www.google.com/analytics/terms/gb.html .

Pored instaliranja programskih dodataka za pregledač ili u okviru pregledača na mobilnim uređajima, kliknite na ovu vezu da biste ubuduće sprečili detektovanje Google Analytics-a na ovom veb-sajtu (isključivanje opcije funkcioniše samo u pregledaču i samo za ovaj domen). Na Vašem uređaju instaliraće se kolačić za isključivanje (Opt-Out-Cookie). Ako obrišete kolačiće u ovom pregledaču, moraćete ponovo da kliknete na ovu vezu

Na ovoj veb strani nalazi se dugme +1 društvene mreže Google Plus, koju koristi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dugme ima oznaku "+1" na beloj ili obojenoj pozadini. Kada posetite veb stranicu naše Internet prezentacije koja sadrži takvo dugme, Vaš pretraživaè uspostavlja direktnu vezu sa serverima Googla. Sadržaj dugmeta +1 se direktno prenosi sa Googla na Vaš pretraživaè i ugraðuje se u veb stranu. Mi nemamo uticaja na kolièinu podataka koju Google prikupi preko dugmeta, ali pretpostavljamo da je njima obuhvaæena i Vaša IP adresa. Cilj i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišæenje podataka od strane Googla, kao i Vaša prava i moguænosti za podešavanje radi zaštite Vaše privatnosti navedeni su u Googlovim Napomenama o zaštiti podataka u vezi sa dugmetom +1:
Ako koristite Google Plus i ne želite da Google prikuplja o Vama podatke kada pristupite našoj Internet prezentaciji, kao i da povezuje podatke u vezi sa Vama saèuvane kod Googla, morate se odjaviti sa mreže Google Plus pre nego što posetite naš sajt. Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka i korišæenjem Google dugmeta +, ovde æete pronaæi dodatne informacije: Zaštita podataka kod korišæenja dugmeta +.

Reklame Bing Ads
Mi takođe koristimo onlajn program za reklamiranje Bing Ads. Kolačić za praćenje konverzije postavlja se ako kliknete na našu reklamu povezanu s Microsoftom (Bing/Yahoo).

Više informacija o tome dostupno je na Izjavi o privatnosti kompanije „Microsoft“.(2) Prijava za bilten:

Vaše lične podatke (adresa e-pošte, ime i prezime) TIMOCOM GmbH prosleđuje radi slanja informacija e-poštom banci podataka C-Networks GmbH (Registracioni sud: Okružni sud Minhen, registrski broj: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH podleže Saveznom zakonu o zaštiti podataka, kao i uputstvima TIMOCOM GmbH.

Odjava biltena(Unsubscribe)
Korisnici koji ne žele više da primaju naš bilten ili reklamne poruke mogu da ih odjave klikom na link "Otkazivanje biltena" koji se nalazi u svim TIMOCOM-ovim porukama.(3) Primenjivo pravo

Važi isključivo merodavno pravo Savezne Republike Nemačke.(4) Posebni uslovi korišćenja

Ako posebne odredbe o pojedinačnom korišćenju ove web lokacije odstupaju od navedenih tački (1) do (2), na to će eksplicitno biti ukazano na odgovarajućem mjestu. U tom slučaju će za pojedinačne slučajeve važiti posebni uslovi korišćenja.

Data Protection Commissioner

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
E-Mail: datenschutz@timocom.com